رایبد پلاست کارخانه تولید ملزومات پلاستیکی صنعت حمل و نقل

تلفن: 09120240619
آدرس دفتر مرکزی کارخانه رایبد پلاست:
تهران، اشرفی اصفهانی، باغ فیض