رایبد پلاست کارخانه تولید ملزومات پلاستیکی صنعت حمل و نقل

قالب وافل سقف

طراحی و تولید انواع قالب وافل سقف در ابعاد مختلف، وافل پلاستیکی سقفی دو طرفه و یک طرفه، قالب پلاستیکی بتن بهترین جایگزین روش های گران و پرزحمت سقف کشی، قالب پلاستیکی سقف تیرچه بلوک

 

اجرای قالب وافل سقف

 

به زودی مقاله آموزشی مفصلی درباره  قالب بندی سقف وافل/ قیمت دستمزد اجرای سقف وافل و اینکه سقف وافل چیست و چگونه و از چه موادی تولید میشود/ اجرای سقف یوبوت/ حداکثر دهانه استاندارد سقف وافل/ معرفی انواع قالب وافل/ چگونگی زیرسازی سقف وافل/ طراحی سقف وافل در همین سایت منتشر خواهد شد